omówienie kart

Mag

On już nie jest Głupcem, wypakował z tobołka:Kielich (świat uczuć, emocji, duchowości ? żywioł wody),