Sztuka właściwego stawiania pytań w sesji Tarota.

witch_by_pure_insomnia-d5cp5g1Z kart Tarota będziesz najczęściej korzystać wtedy, kiedy staniesz przed problemem lub wyzwaniem. Coś w Twoim życiu Cię dręczy i pragniesz zrozumieć, dlaczego tak jest i co możesz z tym zrobić. Najlepszym sposobem w tym przypadku jest sesja dla py­tania. Właściwie postawione pytanie pomaga Ci zinterpreto­wać wskazówki, które otrzymujesz w taki sposób, który ma sens.
Zacznij od dokładnej analizy Twojej sytuacji. Po­myśl o wszystkich ludziach, którzy są z sytuacją powiązani, pośred­nio lub bezpośrednio. Przeanalizuj opcje na przyszłość. Pozwól, by Twój umysł swobodnie wędrował. To, czego potrzebujesz teraz, to spojrzeć na swój problem bez jego oceniania lub cenzurowania. Staraj się raczej ko­rzystać z intuicji, niźli z logicznego myślenia.

ZAAKCEPTUJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przemyśl te dwa pytania:
1. Czy powinnam umieścić swojego ojca w domu opieki, czy raczej opiekować się nim we własnym domu?
2. Co potrzebuję wiedzieć, by zdecydować, co będzie najlepsze dla mojego ojca?

Pierwsze pytanie sugeruje, że osoba pytająca zrzuca z siebie od­powiedzialność za decyzję. Pragnie, by karty powiedziały jej, co ro­bić. W drugim pytaniu, osoba pytająca prosi tylko o dodatkowe in­formacje. Wie, że decyzję będzie musiała podjąć samodzielnie.
Może Cię kusić, by zadawać pierwszy rodzaj pytania. Wszyscy pragniemy być pewni, że podejmujemy najwłaściwsze decyzje, lecz karty Tarota nie podejmą decyzji za nas.

Unikaj więc pytań, które zrzucają odpowiedzialność z Ciebie, takich jak:

1. Pytania, na które odpowiedź może brzmieć „Tak” lub „Nie”:
Czy dostanę pracę w agencji reklamowej?
Czy mogę trzymać się mojej diety?
Czy jestem już gotowa na emeryturę?

2. Pytania zaczynające się od „Czy…”:
Czy powinnam pozwolić mojej córce mieszkać w moim domu?
Czy powinnam umówić się z Jose?
Czy powinnam składać papiery do więcej niż jednej szkoły?

3. Pytania odnoszące się do czasu:
Kiedy George poprosi mnie o rękę?
Ile zajmie poszukiwanie nowego samochodu?
Kiedy w końcu dostanę awans?

Zamiast tego, spróbuj zaczynać swoje pytania w ten sposób:

  • Jakiego wglądu potrzebuję, by…
  • Czego potrzebuję, by zrozumieć…
  • Jakie znaczenie ma…
  • Jaka lekcja lub cel tkwi w…
  • Jakie okoliczności prowadzą do…  
  • Jak mogę zwiększyć swoje szanse na…
  • Jak mogę…

POZOSTAW SOBIE OTWARTĄ FURTKĘ

Pisz swoje pytania, by pokazać, że pozostawiasz sobie otwartą furtkę i możliwości. Przemyśl, co następuje:

1. Jak przekonać moją teściową, by się wyprowadziła?
2. Czego potrzebuję, by lepiej dogadywać się z moją teściową?

ZNAJDŹ RÓWNOWAGĘ

Szukaj równowagi pomiędzy słownictwem, które albo jest zbyt ogólne, albo zbyt szczegółowe. Oto trzy przykładowe pytania na ten sam temat:

1. Jak mogę poprawić swoją sytuację w pracy?
2. Jak mogę uporządkować swoje biurko, aby Tom mógł zna­leźć moje dokumenty?
3. Jak mogę usprawnić współpracę pomiędzy mną a Tomem?

Pierwsze pytanie nie jest odpowiednio sprecyzowane – nie okre­śla, o jaki aspekt pracy chodzi. Drugie pytanie jest zbyt szczegóło­we – skupia się tylko na jednym z drobnych aspektów problemu. Trzecie pytanie jest najlepsze, ponieważ odnajduje równowagę po­między dwoma pierwszymi. W pytaniach uwzględniaj takie słowa, które dokładnie określają, czego chcesz się dowiedzieć. Sformułowane pytanie zapisz.

SKUP SIĘ NA SOBIE

Kiedy odczytujesz karty dla siebie, Ty jesteś głównym bohate­rem. Pytanie powinno skupiać się na Tobie.
Czasem może Ci umknąć fakt, że skupiasz swoją uwagę na kimś innym. Przemyśl, co następuje:

1. Co stoi za problemem Artura z piciem?
2. Jak mogę pomóc Arturowi w jego problemie z piciem?
3. Jaką rolę odgrywam w problemie Artura z piciem?

Pierwsze pytanie skupia się całkowicie na Arturze i jego proble­mie. W drugim – uwzględniona jest osoba zadająca pytanie, ale jej uwaga wciąż skupiona jest na Arturze. Trzecie pytanie brzmi naj­lepiej, ponieważ bazuje na bezpośrednim doświadczeniu i roli oso­by pytającej.

POZOSTAŃ OBIEKTYWNY

Postaraj się być tak obiektywny, jak tylko się da. Jeśli naprawdę szukasz wskazówek, musisz otworzyć się na inne punkty widzenia. Przeanalizuj następujące pytania:

1. Dlaczego tylko ja wykonuję robotę, którą trzeba zrobić?
2. Jak mogę rozbudzić ducha współpracy przy zadaniach do wykonania?

1. Jak mogę zmusić ludzi do słuchania, kiedy mówię?
2. Co się dzieje, kiedy próbuję rozmawiać, ale wydaje mi się, że ludzie nie słuchają?

1. Jak mam przekonać swojego szefa, by nie kazał mi już pra­cować po godzinach?
2. Dlaczego ostatnio musiałem tyle pracować po godzinach?

Pierwsze pytania sugerują, że osoba pytająca jest przekonana o swojej niewinności – to inni są wszystkiemu winni. Drugie pyta­nia są bardziej obiektywne i otwarte.

BĄDŹ POZYTYWNY

Bądź pozytywny, gdy piszesz swoje pytania. Przemyśl, co nastę­puje:

1. Dlaczego nie udaje mi się opublikować moich badań?
2. Jak znaleźć odpowiednie miejsce do opublikowania moich badań?

1. Dlaczego nie mogę pokonać mojego lęku przed wystąpienia­mi publicznymi?
2. Jak mogę rozwinąć swoją zdolność skutecznego przemawia­nia do grupy?

1. Dlaczego tak jest, że zawsze partaczę turniej w ostatniej run­dzie?
2. Jak mogę najlepiej dążyć do zwycięstwa w turnieju?

W pierwszych pytaniach wyczuwa się przegraną. Drugie pyta­nia pokazują już więcej pewności siebie. Osoba zadająca pytania jest przekonana, że odniesie sukces dzięki odpowiedzi kart Tarota.

Sformułowanie właściwego pytania zajmuje nie więcej niż kilka minut, ale niesie ze sobą spore wynagrodzenie – rozumiesz bowiem lepiej swoją sytuację, dzięki czemu Twoja sesja z kartami da Ci większy wgląd w sprawę.