Świetny rozkład Tarota na 13 kart.

Dla tarocistów, którzy niechętnie pracują z odwróconymi kartami polecam bardzo fajny rozkład.

Do rozkładu używamy zawsze pełnej talii kart składającej się z wielkich oraz małych arkanów.

Po dokładnym przetasowaniu i przełożeniu kart wybierz max. 13 kart kładąc je jedna na drugą lub obok siebie zaczynając od lewej, w ten sposób kolejne karty w kupce są kolejnymi kartami rozkładu.

Nie ma konieczności wyciągania aż 13 kart,  rozkład można zakończyć na 3,6, 9 lub 10 kartach

Polecam rozkładanie 6 kart gdyż daje to bardzo szeroki i wystarczający obraz sytuacji.

Dodatkowo zalecam również porównanie ze sobą kart 3, 6 oraz 9, gdyż są one ze sobą bardzo powiązane.

13 kart

A tak oto wygląda interpretacja kart na poszczególnych pozycjach:

Karta nr 1 mówi o głównym problemie – To karta najważniejsza i symbolizuje istotę problemu – staraj się z niej wyczytać jak najwięcej, do niej odnoszą się pozostałe karty.

Karta nr 2 ostrzega – ma wydźwięk negatywny, mówi o tym na co powinieneś uważać, czego się wystrzegać, czego ci brak, jakie pułapki na ciebie czekają,

Karta nr 3 radzi – jest wynikiem powyższych dwóch i mówi o tym co zrobić, jak działać.

Karta nr 4 wskazuje na obciążenia i wpływy z przeszłości, dziedzictwo– pokazuje co się zadzieje jeśli nie posłuchasz rady karty nr. 3, czyli ulegniesz starym nawykom i obciążeniom z przeszłości.

Karta nr 5 mówi o partnerach i ludziach z otoczenia – podpowiada jakie są intencje ludzi w naszym otoczeniu lub tych, od których zależy w jakimś stopniu nasz los – dotyczy to zarówno przyjaciół jak i wrogów.

Karta nr 6 określa niedaleką przyszłość, rezultat końcowy wynikający z tego co już jest– ta przyszłość wynika z tego co już jest i z tego co sam sobie wypracowałeś.

Karta nr 7 mówi o niespodziankach losu – często wprowadza zamieszanie w rozkład, mówi o wydarzeniach niezależnych od ciebie, których nie jesteś w stanie przewidzieć.

Karta nr 8 przedstawia rzeczy niezmienne, stałe, których nie jesteś w stanie na dany moment zmienić. Bywa, że są to rzeczy tak oczywiste, że często ich zwyczajnie nie dostrzegasz.

Karta nr 9 to karta mistrzostwa  i osiągnięć – wskazuje na dziedziny, na których powinniśmy się skupić, świadomie rozwijać.

Karta nr 10 opowiada o efektach twojego działania dla otoczenia, pokazuje jak nas widzą inni ludzie, mówi o stratach i korzyściach jakie niesiemy dla otoczenia.

Karta nr 11 ukazuje niewykorzystane szanse, to co się rozwieje, złudzenia.

Karta nr 12 daje wskazówki, mówiąca o tym pod jakim kontem spojrzeć na rozkład, przypomina o co pytaliśmy karty.

Karta nr 13 pokazuje daleką przyszłość, to czego jeszcze nie jesteśmy świadomi, zdradza to co klient próbuje ukryć nawet przed sobą.

 

Życzę samych trafnych interpretacji rozkładów podczas pracy z Tarotem 🙂


Autorem rozkładu jest  jest Wojciech Jóźwiak – jedna z najważniejszych postaci _wyda2009zajmujących się tarotem (tarokiem) oraz astrologią w Polsce.