Prosty rozkład kart Tarota (5 kart)

Tarot Dla PoczatkujacychSzukasz prostego rozkładu kart Tarota? Wypróbuj opisany poniżej rozkład na pięć kart. Daje on dobre rezultaty w przypadku mniej poważnych pytań. Będziesz potrzebować jedynie dwudziestu dwóch kart Wielkich Arkanów. Przed potasowaniem wyjmij Małe Arkana z talii.

Na ogół użycie Sygnifikatora* nie jest konieczne, ponieważ cały odczyt odnosi się bezpośrednio do pytającego. Sygnifikator będzie potrzebny jedynie, jeśli pytanie jest zadane dla kogoś lub o kimś innym. W takim przypadku Sygnifikator będzie jedyną kartą z Małych Arkanów.

Przygotowanie talii również nie nastręczy Ci kłopotów. Po wyjęciu Małych Arkanów z talii, czytający powinien dokładnie potasować karty. Nie trzeba ich rozkładać; pytający nie musi w ogóle dotykać kart. Jego wkład w odczyt sprowadza się do wyboru kart.

Jeśli używasz Sygnifikatora, umieść go na środku stołu; żadna z kart w tym odczycie nie zakryje Sygnifikatora, wszystkie znajdą się pod nim. Rozłóż pięć kart od prawej do lewej w poziomym rzędzie; pierwsza karta z prawej jest to karta pierwsza.

Po potasowaniu kart pytający wybiera liczbę od jeden do dwadzieścia dwa. Jeśli pytający wybierze przykładowo liczbę dziesięć, czytający odlicza karty i  wyjmuje dziesiątą w kolejności z talii.

Następnie kładzie ją na stole jako kartę pierwszą. Czytający ponownie tasuje karty, a pytający podaje kolejną liczbę (która naturalnie musi być równa lub mniejsza niż dwadzieścia jeden). Druga karta zostaje wybrana w  taki sam sposób jak pierwsza. Kontynuuj procedurę, za każdym razem tasując talię i pytając o kolejną liczbę.

Przed poproszeniem pytającego o podanie liczby możesz potasować talię raz, dwa lub trzy razy – pamiętaj jednak, żeby w przypadku pozostałych kart tasować tyle samo razy.

Rozkład na 5 kart Tarota

W tym odczycie każda z kart ma nazwę i wpływ na interpretację odczytu. Oto te karty:

KARTA PIERWSZA: Potwierdzenie. Przyszłe wydarzenia. Uwaga: w przeciwieństwie do pierwszego rozkładu karta nie jest odpowiedzią na pytanie. Karta jedynie informuje Cię, co otrzymasz, bez względu na to, o co pytałeś lub na co liczyłeś.

KARTA DRUGA: Negacja. Oznacza to, czemu może zapobiec lub zapobiegnie wyżej opisanej sytuacji.

KARTA TRZECIA: Omówienie lub wyjaśnienie. Wyjaśnia, dlaczego znalazłeś się w danej sytuacji.

KARTA CZWARTA: Rozwiązanie. Symbolizuje to, co możesz zrobić, aby zmienić lub urzeczywistnić daną sytuację.

KARTA PIĄTA: Wniosek lub synteza. Karta informuje, co się stanie, jeśli podejmiesz działania – czyli to, co możesz zrobić.

W tym rozkładzie, w  przeciwieństwie do rozkładu celtyckiego, nie ma karty odpowiedzi czy wyniku. Pięć kart stanowi całość, która odpowiada na pytanie.

*Sygnifikator – karta, która symbolizuje osobę zadającą pytanie, bądź problem, jaki ma być rozstrzygnięty. Prosty sposób, w jaki wybrać można Sygnifikator: pozwól osobie, która zadaje pytanie wylosować trzy karty. Następnie niechaj ta osoba odsłoni karty i wybierze tą, która jej się najbardziej podoba. Do wyboru Sygnifikatora wykorzystaj Małe Arkana, Wielkich użyjesz w tym rozkładzie.

Powyższy opis metody rozkładu kart Tarota pochodzi z książki „Tarot dla początkujących”. Książkę tę możesz kupić pod adresem: http://www.czarymary.pl/p_856047_tarot_poczatkujacych_scott_hollander

Summary
Prosty rozkład kart Tarota
Article Name
Prosty rozkład kart Tarota
Description
Szukasz prostego rozkładu kart Tarota? Wypróbuj opisany poniżej rozkład na pięć kart. Daje on dobre rezultaty w przypadku mniej poważnych pytań. Będziesz potrzebować jedynie dwudziestu dwóch kart Wielkich Arkanów.
Author