Praktyczny kurs Tarota – spis treści książki

Dla tych, którym nie udało się doklikać do znajdującego się w opisie książki Praktyczny kurs Tarota jej spisu treści, w dzisiejszym poście ułatwienie 🙂 Poniżej załączam pełen spis treści książki Praktyczny kurs Tarota. Więcej informacji o tym tytule znajdziecie w poprzednim wpisie (tutaj).

Ponad 400 stron wiedzy o Tarocie w imponującym rozmiarem spisie treści:

Wstęp…………………………………………… 11
Podziękowania……………………………………. 15

część I.
ELEMENTY TAROTA
Lekcja  1 Wprowadzenie do Tarota…………………… 19
Lekcja  2 Wielkie arkana………………………….. 29
Lekcja  3 Małe arkana…………………………….. 33
Lekcja  4 Rozkład………………………………… 39
Lekcja  5 Sesja na co dzień……………………….. 41
Lekcja  6 Twoje otoczenie…………………………. 45
Lekcja  7 Formułowanie pytania…………………….. 49
Lekcja  8 Sesja dla pytania……………………….. 55
Lekcja  9 Sesja dla osoby lub tematu……………….. 65
Lekcja 10 Otwarta sesja…………………………… 69

CZĘŚĆ II.
ZASADY INTERPRETACJI

Lekcja 11 Interpretacja pojedynczej karty…………..  75
Lekcja 12 Małe i Wielkie Arkana……………………  79
Lekcja 13 Asy……………………………………  83
Lekcja 14 Karty dworskie………………………….  87
Lekcja 15 Pary kart………………………………  93
Lekcja 16 Pary pozycji w rozkładzie Krzyża Celtyckiego.  99
Lekcja 17 Karty odwrócone………………………… 115
Lekcja 18 Tworzenie opowieści…………………….. 121
Lekcja 19 Kilka ostatnich słów……………………. 125

CZĘŚĆ III.
ĆWICZENIA
Ćwiczenia do lekcji 1.Wprowadzenie do Tarota……….. 131
Ćwiczenia do lekcji 2.Wielkie Arkana………………. 133
Ćwiczenia do lekcji 3.Małe Arkana…………………. 134
Ćwiczenia do lekcji 4.Rozkład…………………….. 137
Ćwiczenia do lekcji 5.Sesja na co dzień……………. 139
Ćwiczenia do lekcji 6.Twoje otoczenie……………… 140
Ćwiczenia do lekcji 7.Formułowanie pytania…………. 141
Ćwiczenie do lekcji 8.Sesja dla pytania……………. 142
Ćwiczenia do lekcji 9.Sesja dla osoby lub tematu……. 143
Ćwiczenie do lekcji 10.Otwarta sesja………………. 144
Ćwiczenia do lekcji 11.Interpretacja pojedynczej karty. 145
Ćwiczenia do lekcji 12.Małe i Wielkie Arkana……….. 147
Ćwiczenia do lekcji 13.Asy……………………….. 149
Ćwiczenia do lekcji 14.Karty dworskie……………… 151
Ćwiczenia do lekcji 15.Pary kart………………….. 157
Ćwiczenia do lekcji 16.Pary pozycji w rozkładzie
Krzyża celtyckiego………….. 161
Ćwiczenia do lekcji 17.Karty odwrócone…………….. 164
Ćwiczenia do lekcji 18.Tworzenie opowieści…………. 168
Ćwiczenie do lekcji 19.Kilka ostatnich słów………… 169

CZĘŚĆ IV.
SUGESTIE ĆWICZEŃ

Lekcja  3……………………………………….. 173
Lekcja 12……………………………………….. 174
Lekcja 14……………………………………….. 176
Lekcja 15……………………………………….. 181
Lekcja 16……………………………………….. 185
Lekcja 17……………………………………….. 189

CZĘŚĆ V
OPISY KART

Wprowadzenie do opisów kart……………………….. 194

Wielkie Arkana…………………………………… 196

0 Głupiec……………………………………….. 197
1 Mag…………………………………………… 199
2 Kapłanka………………………………………. 201
3 Cesarzowa……………………………………… 203
4 Cesarz………………………………………… 205
5 Kapłan………………………………………… 207
6 Kochankowie……………………………………. 209
7 Rydwan………………………………………… 211
8 Moc…………………………………………… 213
9 Pustelnik……………………………………… 215
10 Koło Fortuny………………………………….. 217
11 Sprawiedliwość………………………………… 219
12 Wisielec……………………………………… 221
13 Śmierć……………………………………….. 223
14 Umiarkowanie………………………………….. 225
15 Diabeł……………………………………….. 227
16 Wieża………………………………………… 229
17 Gwiazda………………………………………. 231
18 Księżyc………………………………………. 233
19 Słońce……………………………………….. 235
20 Sąd………………………………………….. 237
21 Świat………………………………………… 239

MAŁE ARKANA

Słowa kluczowe…………………………………… 242
Buławy………………………………………….. 243
Kielichy………………………………………… 271
Miecze………………………………………….. 299
Denary………………………………………….. 327

CZĘŚĆ VI
ROZKŁAD KRZYŻA CELTYCKIEGO
Krzyż celtycki…………………………………… 357
Opisy pozycji……………………………………. 361
Sesje dla Jill…………………………………… 371
Pierwsza sesja…………………………………. 372
Druga sesja……………………………………. 375
Trzecia sesja………………………………….. 378

Dodatki…………………………………………. 383

Dodatek A. Podróż Głupca………………………….. 385
Dodatek B. Właściwości kolorów talii Tarota…………. 397
Dodatek C. Znaczenia par kolorów…………………… 401
Dodatek D. Znaczenia par rang Kart Dworskich………… 403
Dodatek E. Metody tasowania……………………….. 405
Dodatek F. Sesja dla pytania: procedura krok po kroku… 409
Dodatek G. Sesja dla osoby lub tematu: procedura krok po kroku…………………. 413
Dodatek H. Otwarta sesja: procedura krok po kroku……. 417
O autorce……………………………………….. 421
Bibliografia…………………………………….. 423