Dwór Monet – liczy się tylko zysk.

64Trzeci kolor Małych Arkanów – Monety – symbolizuje bogactwo materialne, przedsięwzięcie, biznes, handel i prestiż.

Monety pierwotnie nawiązywały do średniowiecznej klasy kupców. Kupcy zajmowali się wytwarzaniem i handlem towarami, zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Swoimi działaniami powodowali zmiany. Sposób prowadzenia działalności miał wpływ nie tylko na ówczesne społeczeństwo, ale również wpływa na sposób myślenia i postępowania w naszych czasach. Przykładowo to właśnie kupcy zapoczątkowali i propagowali koncepcję handlu międzynarodowego. I to dzięki nim rozwinęła się współczesna gospodarka oparta na pieniądzu. Przed pojawieniem się kupców, którzy płacili gotówką, handlowano towarami lub usługami; nowy rodzaj rozliczeń stał się wygodniejszą i skuteczniejszą formą prowadzenia interesów. Zawdzięczamy im również banki, księgi rachunkowe i prawo handlowe. Kupcy byli klasą średnią w średniowiecznym społeczeństwie; w odróżnieniu od chłopów nie byli związani z ziemią, ale nie płynęła w nich błękitna krew ani nie znajdowali się pod ochroną kościoła. Z biegiem czasu kupcy osiągnęli osobny status społeczny. Jednoczyli się w gildiach, organizacjach, które miały chronić ich interesy, ale z czasem dały im ogromną władzę i wpływ. Dzięki gildiom kupcy zmonopolizowali handel, co w połączeniu z bogactwem spowodowało, że mieli wpływ na instytucje rządzące.

The Tarotize Blog is the home of Tarot Healer and Reader Lisa Frideborg Lloyd. Learn holistic tarot card meanings. Subscribe to a free newsletter with monthly lunar tarotscopes, tarot healing tips, exclusive offers and more. Order an email tarot reading. Sign up for free distance healing. Welcome!

Obecnie Monety oznaczają duże firmy, banki oraz krajowy i międzynarodowy handel – potężne organizacje, które czasami mogą mieć większy wpływ na wydarzenia na świecie niż rządy.

Jeśli karta oznacza osobę, symbolizuje ona kogoś zamożnego i wpływowego; na ogół osoby, które mają nie tylko pieniądze, ale również rozumieją ich władzę i wpływ oraz wiedzą, jak ich użyć.
Będzie nią zazwyczaj przedsiębiorca odnoszący sukces w biznesie lub finansach oraz/lub osoba obrotna w sprawach finansowych i handlowych. Monety zazwyczaj oznaczają kogoś bogatego, ale zawsze sygnalizują obecność osoby kontrolującej duże kwoty pieniędzy (przykładowo bankier, makler, finansista). Może być to osoba, która jest w stanie dać lub da pytającemu pieniądze. Monety to osoby często podziwiane i szanowane przez pytającego głównie z powodu pozycji społecznej i bogactwa.
Okoliczności wskazywane przez Monety wiążą się z bogactwem, pieniędzmi i kwestiami finansowymi. Monety są kolorem bogactwa, pozycji społecznej (zwłaszcza tej związanej z bogactwem i mieniem), posiadania i ogólnego dobrobytu. Kolor wiąże się również z propozycją lub możliwością odziedziczenia bogactwa lub statusu społecznego. Pojawienie się tych kart podczas odczytu oznacza, że korzyści i wpływy, o których mowa w pewnym stopniu znajdują się w otoczeniu pytającego. W najlepszym przypadku oznaczają dużą szansę, że pytający wejdzie w posiadanie prawdziwego bogactwa; w najgorszym, przepowiadają umorzenie długu lub zniknięcie innych problemów wynikających z braku pieniędzy. W niektórych odczytach karty te informują, że duży zastrzyk pieniędzy może rozwiązać obecne problemy; czy jest to dobre, czy złe rozwiązanie, zależy od tego, czy możesz zdobyć potrzebne pieniądze.
King of Coins Divine TarotJeśli kolor symbolizuje pytającego, jest on lub będzie bardzo bogaty, albo jest osobą obracającą dużymi kwotami (co nie oznacza, że jest zamożny – przykładowo kasjerzy w banku dysponują dużą gotówką). Jeśli pytający nie znajduje się w takiej sytuacji, przynajmniej ma smykałkę do pieniędzy. Jest osobą, która wie, jak z nich korzystać, zarabiać na nich i jak wykorzystać ich siłę.
Monety to kolor silnie związany ze światem materialnym, a nieznacznie ze sprawami sercowymi i duchowymi. Symbolizują mądrość handlową lub finansową, a często również władzę. Wskazują, że interesy i finanse, lub przynajmniej rzeczy doczesne, są priorytetem dla osób lub okoliczności opisanych odczytem.

W większości talii pentkle przedstawione są w formie pozłacanego krążka ze wzorem nawiązującym do płatków. Wzór ten powtarza się w koncentrycznych okręgach na krążku. Czasami karty przedstawiają pentakle: pentagram w środku okręgu lub krążka. Wiele talii nieużywających symbolu pentakli umieszcza pięcioramienny wzór na środku Monety lub wplata w ilustrację, stąd nazwa Pentakle. Symbolika dotyczy nie tylko pieniędzy w formie złotych monet, ale również magicznych mocy i ochrony. Pamiętaj także o znaczeniu liczby pięć: przygoda, entuzjazm, wpływ na sprawy doczesne, zmiana.
Dwór Monet symbolizuje bogactwo i sprawy doczesne, a często także władzę i wpływy związane między innymi ze światem polityki.

ILLUMINATIO74,1Artykuł został napisany w oparciu o świetnie napisaną książkę „Tarot dla początkujących”, którą znajdziesz

TUTAJ >>