Szkółka Tarota

Kochankowie

KochankowieTo karta miłości i dobrych wyborów, zastanawiające dlaczego symbolika tej karty łączy miłość z podejmowaniem decyzji, czy

Papież, Hierofant, Arcykapłan

Papież symbolizuje władzę nad duchem, a władza ta wypływa z wewnętrznej wiedzy duchowej. Osoba taka w głębszy

Moc

MOCNajwiększa moc nie leży w sile naszych mięsni czy bystrości umysłu. Największa moc płynie z harmonijnego wnętrza

Koło Fortuny

KOŁO FORTUNYCzy los i przyszłość rzeczywiście zapisane są w gwiazdach, albo na liniach papilarnych twojej dłoni?Czy tez

Wieża Boga

Wieża, Wieża Boga, Dom BogaObraz z zniszczenia i upadku, nasuwa się wyraźna korelacja z Wieżą Babel, przesłanie,